Najlepsze licea - brązowa szkoła 2022

Dokumenty i pliki do pobrania

Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego


w I LO w Rumi im. Książąt Pomorskich

Dotyczy zwolnień na okres dłuższy niż 1 miesiąc.

1. Rodzice ubiegający się o zwolnienie córki/syna z zajęć wychowania fizycznego przedkładają dyrektorowi szkoły podanie z załączoną opinią lekarza. 2. Podanie o którym mowa w pkt 1, należy przedłożyć dyrektorowi szkoły w terminie do 7 dni od daty wystawienia zaświadczenia przez lekarza.
3. Dyrektor szkoły na podstawie otrzymanych dokumentów podejmuje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informuje o tym nauczyciela wf i wychowawcę klasy, który przekazuje informację rodzicom.
4. Uczeń zwolniony z zajęć wf w trakcie trwania lekcji przebywa pod opieką nauczyciela wf.
5. Uczeń zwolniony z zajęć wf umieszczonych w planie lekcji na pierwszej i ostatniej godzinie, może być na nich nieobecny tylko wówczas, gdy jego rodzice złożą dyrektorowi szkoły oświadczenie o odpowiedzialności za ucznia w tym czasie

zip

wzór zwolnienia z wf częściowe

Pobierz
zip

wzór zwolnienia z wf cały rok

Pobierz

mLegitymacja

Nasza szkoła podpisała porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji. Tym samym możemy naszym uczniom wydać dokument elektroniczny - mLegitymacja.

Dokument elektroniczny – mLegitymacja szkolna ma taką samą funkcję i moc prawną jak legitymacja wydana w wersji papierowej lub w postaci plastikowej karty (e-legitymacji). Za pomocą usługi mLegitymacja szkolna można:

potwierdzić, że jest się uczniem danej szkoły,
skorzystać z ulg i zwolnień, które przysługują po okazaniu legitymacji.
Dzięki mLegitymacji możesz zapomnieć o noszeniu tradycyjnego dokumentu. To tradycyjna legitymacja szkolna, ale wyświetlana na ekranie Twojego telefonu (wg gov.pl). Wydanie i anulowanie mLegitymacji jest bezpłatne!

zip

mLegitymacja - procedury

Pobierz
zip

wniosek o wydanie

Pobierz