Najlepsze licea - brązowa szkoła 2022

E-tandem Polska-Hiszpania 2022/2023

2023-01-05

W roku szkolnym 2022/2023 1 LO w Rumi bierze udział w międzynarodowym projekcie konwersacyjnym E-Tandem Poland – Spain.
Pomysłodawcą projektu jest p. Marta Napiórkowska, która pochodzi z Gdańska i mieszka w Hiszpanii od 10 lat. Pracuje jako nauczyciel języka angielskiego w publicznej szkole średniej IES Beatriz Galindo w Motrilu (Grenadzie) oraz jest doktorantką na Uniwersytecie w Maladze na Wydziale Dydaktyki Języków Obcych. Od 3 lat organizuje tandemy językowe online dla młodzieży licealnej.
Partnerem naszej szkoły jest publiczna szkoła średnia IES Los Montes (Colmenar, Málaga). W projekcie bierze udział 13 uczennic i uczniów polskich ( kl. 1c, g, h i 2d) oraz 27 uczennic i uczniów hiszpańskich. Uczniowie pracują w parach lub w grupach 3-4 osobowych. Koordynatorem strony polskiej jest Lucyna Lipińska, strony hiszpańskiej p. Carmen Cazorla i Ana Garcia Pinos, nauczycielki j. angielskiego IES Los Montes (Colmenar, Málaga).
Czas projektu: Listopad 2022- Kwiecień 2023.
Okres listopada do 14 grudnia to czas organizacji i przygotowania projektu.
Od 14 grudnia do 27 kwietnia to czas spotkań uczniów w ramach e- tandemu.
Przewidujemy w tym okresie 8 sesji konwersacyjnych.
Przestrzenią organizacyjną projektu jest Classroom , natomiast wideokonferencje odbywają się na SKYPE.
Koordynator projektu – Lucyna Lipińska, nauczycielka j. angielskiego