Najlepsze licea - brązowa szkoła 2022

Grono pedagogiczne

Lucyna Penkowska

Dyrektor

Tatiana Łapińska

Wicedyrektor

Aleksandra Tramer

Wicedyrektor

Biologia

Anna Klebba
Małgorzata Turyn

Chemia

Karolina Bladowska
Anna Szydłowska

Edukacja dla bezpieczeństwa

Dawid Kasprzyk

Etyka

Elżbieta Dziecielska

Fizyka

Maria Meyer
Agnieszka Tartanus

Geografia

Elżbieta Dziecielska
Urszula Brzosko
Justyna Siniecka

Historia

Grażyna Górak
Dawid Kasprzyk
Piotr Lewicki
Monika Młynarczykowska
Mirosława Pałubicka 

Historia i teraźniejszość

Dawid Kasprzyk
Piotr Lewicki

Informatyka

Jarosław Affelt
Sylwester Anisimowicz
Rafał Wilamowski

Język angielski

Joanna Boduszyńska
Anna Kulikowska
Agnieszka Jankowska
Lucyna Lipińska
Tatiana Łapińska
Katarzyna Pucyło
Magdalena Pyszyńska
Elżbieta Rębiś
Beata Szalewska
Agata Schulz

Język hiszpański

Joanna Boduszyńska

Język rosyjski

Elżbieta Kałuska

Język niemiecki

Edyta Delekta
Alicja Klein-Abramczyk
Lucyna Penkowska

Język polski

Emilia Grubicka
Agnieszka Mestek-Giedrys
Monika Pranczke
Aleksandra Prudzienica-Piotrowicz
Cecylia Ratajczak
Danuta Sahajdaczna
Ewa Stromska
Mateusz Włodarski

Matematyka

Agata Jastrzębska
Joanna Partyka
Marta Nowicka
Grażyna Górecka
Maria Meyer
Agnieszka Tartanus

Muzyka

Joanna Klein-Szalkowska

Podstawy prawa

Podstawy przedsiębiorczości

Sylwester Anisimowicz
Wojciech Dobke

Religia

ks. Przemysław Pawelski
ks. Piotr Przyborski

Retoryka

Cecylia Ratajczak

Wiedza o społeczeństwie

Mirosława Pałubicka
Monika Młynarczykowska
Dawid Kasprzyk

Wychowanie do życia w rodzinie

Przemysław Tartanus

Wychowanie fizyczne 

Jarosław Tomaszewski
Beata Nowak
Agnieszka Pasek
Robert Sawicki
Aleksandra Tramer
Piotr Taube

Biblioteka

Barbara Niewiedziała
Hanna Supernat-Melzer

Doradca zawodowy

Katarzyna Pucyło

Pedagog

Daria Tokaj
Małgorzata Zych

Psycholog

Ilona Karnicka