Najlepsze licea - brązowa szkoła 2022

Rada rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024
Biegańska Patrycja IIIA przewodniczący
Olena Resmer IIH wiceprzewodniczący
Rogalski Artur IF skarbnik
     

* skład Rady Rodziców LO I Rumia od 15.09.2023r.

Składki na Radę Rodziców można wpłacać :

- u skarbnika w klasie
lub
- na konto w banku:
 

Bank Rumia Spółdzielczy ul. Morska 21, 84-230 Rumia

1183 5100 0300 4354 6630 000010