Najlepsze licea - brązowa szkoła 2022

Udział w akcji "Sprzątanie Świata"

2022-09-16 Hanna Supernat-Melzer

16 września klasa Ic brała udział w akcji "Sprzątanie Świata" organizowanym na terenie Rumi przez Urząd Miasta pod opieką nauczycieli Agnieszki Pasek i Hanny Supernat-Melzer.