Najlepsze licea - brązowa szkoła 2022

Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych

zip

Kandydaci, którzy zaliczające test (kolejność alfabetyczna)

Pobierz
zip

Kandydaci, którzy nie zaliczyli testu

Pobierz