Najlepsze licea - brązowa szkoła 2022

Dokumentacja szkolna

zip

STATUT SZKOŁY*

Pobierz
zip

Kalendarz roku szkolnego*

Pobierz
zip

Wewnątrzszkolny regulamin i procedury Covid

Pobierz
zip

Program nauczania - doradztwo zawodowe*

Pobierz
zip

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego*

Pobierz
zip

Program poprawy frekwencji*

Pobierz
zip

Program wychowawczo-profilaktyczny*

Pobierz
zip

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych*

Pobierz
zip

Szczegółowe rozwiązania dotyczące nauczania zdalnego*

Pobierz
zip

Regulamin korzystania z szafek dla uczniów*

Pobierz
zip

Szkolny system ocen zachowania*

Pobierz
zip

Regulamin szkolnego monitoringu*

Pobierz
zip

Procedury BHP*

Pobierz
zip

Sprawozdania finansowe PZS nr 1 w Rumi BIP*

Pobierz
zip

Zarządzenia*

Pobierz
zip

Projekt programu profilaktyczno-wychowawczego*

Pobierz

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW

zip

informacja i dokumenty*

Pobierz

 

*zamieszczony na stronie dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie należy uważać go za wiążący. Właściwy dokument z aktualnymi zmianami i załącznikami dostępny jest wyłącznie w szkole.