Najlepsze licea - brązowa szkoła 2022

Matura

Informacje CKE o maturach w roku 2023

kliknij tutaj i przejdź do folderu zawierającego:

• Komunikaty CKE i MEiN w sprawie matur

Więcej informacji o egzaminie maturalnym:
• ogólny informator o maturze
• informatory o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej i ustnej
• arkusze maturalne z zasadami oceniania
• zbiory zadań, filmy, prezentacje
• opracowanie wyników i sprawozdanie z matur
znajdziesz na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.

www.cke.gov.pl
www.oke.gda.pl