Najlepsze licea - brązowa szkoła 2022

Zasady i terminarz postępowania rekrutacyjnego

Podejmij kolejne kroki

Osoby zakwalifikowane prosimy o złożenie ORYGINAŁÓW świadectwa ukończenia szkoły podstawowe
i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 
Termin składania: od 22 lipca 2022 r.  do 28 lipca 2022 r. w godz. 9.00 - 15.00

Do składanych oryginałów dokumentów należy dołączyć:

- 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem)
- odpis skrócony aktu urodzenia (kopia)   
- kartę zdrowia

Ogłoszenie LIST kandydatów PRZYJĘTYCH i NIEPRZYJĘTYCH:

Termin ogłoszenia: 29 lipca 2022 r. (piątek) do godz. 14.00

W przypadku wolnych miejsc kandydaci mogą składać w szkole wnioski o ponowne rozpatrzenie w ramach rekrutacji uzupełniającej na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce Rekrutacja. 

pobierz formularz tutaj »

 

Zasady rekrutacji - plik do pobrania

zip

Zasady rekrutacji

Pobierz

Rekrutacja - terminarz

Przepisy § 11baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.