Najlepsze licea - brązowa szkoła 2022

Wywiadówki

25 października 2022r. - konsultacje dla rodziców

Konsultacje dla rodziców uczniów klas I - IV odbędą się 25 października 2022r. – od 18.00 do 19.00 w salach według załączonego harmonogramu

14 września 2022r. - zebrania z rodzicami:

Klasy II i III spotkanie  z wychowawcami godzina 17.00 - 14 września 2022 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas IV odbędą się 14 września 2022 r. – godzina 17.00 w dużej sali gimnastycznej z dyrekcją szkoły:
- w spotkaniu uczestniczą wychowawcy, pedagog, psycholog, doradca zawodowy. Po spotkaniu ogólnym odbędzie spotkanie w klasach
z wychowawcami według harmonogramu.

Zebrania z rodzicami uczniów klas I odbędą się 14 września 2022 r. – godzina 18.00 w dużej sali gimnastycznej z dyrekcją szkoły;
- w spotkaniu uczestniczą: wychowawcy, nauczyciele uczący, psycholog, pedagog oraz doradca zawodowy. Po spotkaniu ogólnym odbędą się spotkania w klasach z wychowawcami według harmonogramu.