Najlepsze licea - brązowa szkoła 2022

Wywiadówki

24 maja 2022 r. zebrania z rodzicami:

29 marca 2022 r. zebrania z rodzicami:

28 marca 2022 r. o godzinie 18.00 w sali CRO odbędzie się obowiązkowe spotkanie Rady Rodziców

29 marca 2022 r. odbędą się obowiązkowe zebrania z rodzicami:

Ø  godzina 17.00 mała sala sportowa – rodzice uczniów klas III (po gimnazjum) procedury egzaminu maturalnego – spotkanie z dyrekcją

Ø  godzina 17.00 duża sala sportowa – rodzice uczniów klas I, II, III (po SP) prelekcja dla rodziców nt. „Jak wspomagać dziecko w procesie uczenia się”

Po spotkaniu ogólnym odbędą się spotkania z wychowawcami wg harmonogramu:

KLASA

WYCHOWAWCA

NR SALI

III AG

SUPERNAT-MELZER  HANNA  

411

III BG

PYSZYŃSKA MAGDALENA

304

III CG

SCHULZ AGATA

204

III DG

KULIKOWSKA ANNA

309

 

I A

MŁYNARCZYKOWSKA MONIKA

120

I B

JASTRZĘBSKA AGATA

213

I C

SZYDŁOWSKA ANNA 

307

I D

PARTYKA JOANNA

205

I E

WŁODARSKI MATEUSZ

306

I F

DZIECIELSKA ELŻBIETA

105

I G

SZALEWSKA BEATA      

106

 

II A

RATAJCZAK CECYLIA 

214

II B

MEYER MARIA

303

II C

BODUSZYŃSKA JOANNA

310

II D

PRUDZIENICA-PIOTROWICZ ALEKSANDRA

109

II E

KLEIN-ABRAMCZYK ALICJA

206

 

III A

PRANCZKE MONIKA

203

III B

NOWICKA MARTA 

207

III C

KLEBBA ANNA

305

III D

JANKOWSKA AGNIESZKA

311

III E

TRAMER ALEKSANDRA

301

III F

ZYCH MAŁGORZATA 

5 CRO

 

Wszyscy nauczyciele w tym dniu pełnią dyżur do godziny 19.30