Najlepsze licea - brązowa szkoła 2022

Projekty

Współpraca

Aktywna tablica

I Liceum Ogólnokształcące w Rumi przystąpiło w styczniu 2022 r. do realizacji projektu „Aktywna tablica” - rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych.

Jednym z kluczowych elementów programu jest cykl inspirujących warsztatów pod nazwą Lekcja:Enter. W jego ramach nauczyciele poznają nowe aktywizujące metody nauczania, oparte na umiejętności efektywnego korzystania z wielofunkcyjnych tablic multimedialnych najnowszej generacji. Elementem szkolenia jest również dzielenie się zdobytymi kompetencjami w serii lekcji otwartych oraz uczestnictwo i wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych placówek w ramach szkolnej sieci współpracy.

Zakończenie programu przewidziane jest na czerwiec 2022 r.

 

W czerwcu 2022 roku nauczyciele naszej szkoły ukończyli działania w ramach projektu „Aktywna tablica”

Jednym z najważniejszych aspektów programu była Lekcja:Enter - cykl szkoleń i warsztatów, w ramach którego nie tylko poznaliśmy nowoczesne narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej, ale i mogliśmy wykorzystać je w praktyce. Dzięki temu powstały liczne quizy, padlety, wirtualne tablice i WebQuesty. Nasze lekcje wzbogacone zostały o multimedialne materiały wprowadzające do omawianych zagadnień lub podsumowujące i utrwalające zdobyte umiejętności. Stworzyliśmy też scenariusze zajęć, które następnie udostępniliśmy innym nauczycielom w internetowej bazie projektu. Niektóre z nich stały się podstawą do przeprowadzenia lekcji otwartych, prowadzonych w ramach międzyszkolnej sieci współpracy.

Udział w projekcie był dla nas doświadczeniem inspirującym i wzbogacającym w nowe, jeszcze bardziej angażujące ucznia w proces uczenia się, metody aktywizujące.

eTwinning „Eco-challenges”

Od października 2021 r. w szkole realizujemy projekt, którego celem jest ograniczenie degradacji środowiska poprzez zmianę nawyków. Początkowo współpracowaliśmy z dziesięcioma szkołami z sześciu krajów, ostatecznie cztery szkoły partnerskie aktywnie włączają się w kolejne wyzwania. Są to szkoły średnie z miejscowości Martina Franca we Włoszech, Pinhal Novo w Portugalii, Bran we Francji oraz Paphos z Cypru.

ERASMUS+

W kwietniu 2021 roku nasza szkoła podpisała przyjęcie warunków Akredytacji Erasmusa w sektorze Edukacja Szkolna, dzięki czemu przez kolejne 4 lata możemy starać się o fundusze na zagraniczne szkolenia oraz obserwację pracy w innych placówkach edukacyjnych na terenie Unii Europejskiej. Postawiliśmy sobie cztery cele, aby Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi stał się nowoczesnym liceum o europejskim wymiarze. Po pierwsze, pragniemy zmotywować naszych nauczycieli do tworzenia autorskich programów nauczania i wprowadzania innowacji metodycznych. Co więcej chcielibyśmy stosować jak najwięcej metod aktywizujących, by ułatwić i uprzyjemnić naukę naszym uczniom. Ma w tym pomóc również prowadzenie projektów we współpracy z innymi krajami europejskimi. A odpowiadając na bieżące potrzeby naszych podopiecznych, chcielibyśmy również poznać skuteczne sposoby na pracę z uczniem borykającym się z dysfunkcjami. Jesteśmy przekonani, że realizacja wszystkich zaplanowanych mobilności kadry nauczycielskiej przyniesie wymierne korzyści dla całej społeczności szkolnej i udowodni, iż jesteśmy nowoczesną szkołą z tradycjami.

Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży

Od 2016 roku prowadzimy wymianę ze szkołą średnią w Niemczech,  Christoph-Jacob-Treu Gymnasium w Lauf an der Pegnitz w Bawarii.  Nasi niemieccy przyjaciele odwiedzają nas zazwyczaj we wrześniu, a my jeździmy do nich w maju. Celem wymiany jest doskonalenie umiejętności językowych, poznanie Wymiana polega na poznawaniu zwyczajów, języka, kultury, historii oraz regionu. Młodzież mieszka u rodzin, uczęszcza na lekcje oraz jeździ na wspólne wycieczki. Nasza wymiana jest  wspierana finansowo przez polsko-niemiecką współpracę młodzieży.

eTwinning „Let's Talk About Books”

Głównym celem jest poszerzenie wiedzy na temat literatury w krajach partnerskich, propagowanie czytelnictwa oraz poznanie kultury krajów uczestniczących
w przedsięwzięciu, tj. Polski, Grecji i Litwy. Podobnie jak miało to miejsce w poprzednich edycjach, poza realizacją zadań, młodzież bierze udział w regularnych spotkaniach na żywo przez Skype, podczas których omawiamy podjęte działania, planujemy kolejne etapy oraz zwyczajnie rozmawiamy, co sprzyja bliższemu poznaniu kultury krajów partnerskich oraz nawiązaniu relacji.

Produktem projektu są podcasty dotyczące różnych obszarów literatury, które przed zakończeniem projektu zostaną zamieszczone na stronie internetowej  szkół partnerskich. Działania naszych uczniów w projektach e-twinning zostały opisane przez Goniec Rumski w grudniu 2020r.

 

Zaproś naukowca do szkoły

Program edukacyjny realizowany we współpracy z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Gdańskiego skierowany do naszych uczniów z klas biologiczno-chemicznych.

Program edukacyjny Zaproś naukowca do szkoły stanowi serię wykładów, przeznaczonych dla szkół ponadpodstawowych, poświęconych najciekawszym zagadnieniom z dziedziny biologii molekularnej, genetyki, biochemii, mikrobiologii, fizjologii, ekologii i ochrony środowiska oraz bioetyki.

 

Poznaj pracę Biologa

Program edukacyjny realizowany we współpracy z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Gdańskiego skierowany do naszych uczniów z klas biologiczno-chemicznych.

Program edukacyjny Poznaj pracę Biologa jest cyklem warsztatów laboratoryjnych i zajęć terenowych dotyczących szeregu zagadnień z różnych dziedzin biologii oraz metod badawczych aktualnie stosowanych w naukach przyrodniczych.

 

Pomorski College Medyczny

POMORSKI COLLEGE MEDYCZNY działa przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i organizuje cykliczne wykłady i laboratoria dla naszych uczniów w ramach przedklinicznego Collegeu dla uczniów szkół ponadpodstawowych, zorientowane m.in. na biomedyczne uzasadnienie szkodliwości uzależnienia od leków i narkotyków, prewencję otyłości, cukrzycy i chorób nowotworowych u dzieci i dorosłych oraz najnowsze doniesienia ze świata medycznego. W zajęciach uczestniczą uczniowie rozszerzający biologię w klasach o profilu biologiczno-chemicznym.

Nie toleruję przemocy rówieśniczej

Nasza szkoła bierze udział w projekcie Nie toleruję przemocy rówieśniczej realizowany przez fundację Mikroakademia. Naszym celem jest uświadomienie wam jak groźne i powszechne jest zjawisko przemocy rówieśniczej. Akcję rozpoczynamy 03.06 spotkaniem na sali gimnastycznej z sędzią w sprawie odpowiedzialności karnej nieletnich. 06.06 odbędzie się quiz wiedzy z wykładu do którego dostęp będzie można uzyskać za pomocą kodów QR rozwieszonych w szkole. Klasa która weźmie udział z największą frekwencją i najwyższym wynikiem, dostanie nagrodę niespodziankę. 07.06 będziemy zbierać wasze opinię o tym jak poprawić funkcjonowanie w środowisku rówieśniczym.

Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Uczestniczymy w ogólnopolskim innowacyjnym projekcie, którego pomysłodawcą i przewodnikiem jest fundacja Dbam o Mój Zasięg.

„SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii
i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej.” 

W ramach projektu podejmujemy  inicjatywy służące ww. celom, takie jak organizacja „Tygodnia Dbania o Dobre Relacje” (listopad), kampania „Idą Święta – nie o sms-sie, lecz
o kartce pamiętaj”, ogólnopolski projekt badawczy „Relacje w szkole”, udostępnianie organizowanych przez fundację webinariów dla rodziców oraz innych materiałów edukacyjnych. Fundacja Dbam o Mój Zasięg zapewnia profesjonalną, bogatą ofertę, która oparta jest na trzech filarach – badawczym, szkoleniowym i edukacyjnym.

Zapraszamy do zapoznawania się z materiałami umieszczanymi w zakładce Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo.