Najlepsze licea - brązowa szkoła 2022

Projekty

Współpraca

Międzynarodowy projekt eTwinning „Reisen macht Spaß und bildet – Podróżowanie sprawia przyjemność i kształci”

W listopadzie rozpoczęliśmy pracę nad projektem „Reisen macht Spaß und bildet”. Projekt ten realizujemy wspólnie z liceum językowym z Altamury (okolice Bari) z Włoch. Szkoła nosi nazwę Liceo scientifico linguistico Federico II di Svevia.

Projekt nasz realizowany jest w całości w języku niemieckim i uczestniczy w nim 16 uczennic
i uczniów z klas pierwszych i drugich naszej szkoły (głównie uczniowie z klas dwujęzycznych)
i 21 z liceum z Włoch.

Międzynarodowy projekt eTwinning „Optimistic News – Optymistyczne wiadomości”

Projekt „Optimistic News” jest realizowany we współpracy z młodzieżą i nauczycielkami języka angielskiego z zaprzyjaźnionej z naszą szkołą placówce IISS Majorana w miejscowości Martina Franca (w okolicy Bari) we Włoszech.

 

Naszą przygodę rozpoczęliśmy już w czerwcu 2023 roku, kiedy po procesie rekrutacji, wyłoniono grupę 22 uczniów z naszej szkoły i 22 uczniów z IISS Majorana. Po połączeniu uczniów w pary, młodzież nawiązała kontakt przy pomocy komunikatorów. Odbyło się również spotkanie grupowe online, podczas którego uczestnicy projektu mieli okazję się poznać
i powiedzieć o sobie kilka zdań. W październiku 2023 r. uczestnicy, podzieleni na kilka grup, zrealizowali kilka prostych zadań, a efektami tych działań mieli okazję podzielić się
z rówieśnikami podczas kilkudniowej wycieczki do Bari w dniach 23-27 października 2023 r.

Sednem projektu jest zbieranie w grupach pozytywnych wiadomości ze szkoły, miasta, regionu i kraju i umieszczenie informacji na ten temat na padlecie projektu. Każda z drużyn (włoska
i polska) zamieszczają po 3 informacje z każdej kategorii (w grudniu, lutym i marcu). W marcu, podczas wizyty grupy włoskiej w Polsce zostanie nagrany krótki program z zebranymi wiadomościami przy pomocy uczniów z TeLOwizji.

Międzynarodowy projekt eTwinning „Breakfast of Champions – Śniadanie mistrzów”

Od października grupa młodzieży z klas trzecich realizuje projekt e-twinning pod hasłem ‘Breakfast of Champions.’  Naszym partnerem są uczniowie z liceum
w Archanes  (Kreta). Celem projektu jest poznanie tradycyjnej kuchni oraz kultury jedzenia obu krajów: potraw, sposobu ich przygotowywania, produktów lokalnych. Poza realizacją poszczególnych zadań na platformie Twinspace, uczniowie biorą udział w spotkaniach online w celu omówienia aktywności w projekcie, oraz lepszego poznania się. Produktem końcowym będzie książka w wersji online oraz drukowanej
z opisem tradycyjnej kuchni polskiej i greckiej oraz najciekawszymi przepisami. Książka, podobnie jak te z dwóch poprzednich projektów, będzie dostępna w bibliotece szkolnej.

Projekt realizowany jest pod kierunkiem p. Beaty Szalewskiej, w języku angielskim.

Międzynarodowy projekt eTwinning „Analiza statystyczna”

Grupa uczniów klasy 2e oraz 3b realizuje w bieżącym roku szkolnym międzynarodowy projekt eTwinning „Analiza statystyczna” wspólnie ze szkołami z Cypru oraz Grecji. Projekt ten umożliwi uczniom poszerzenie wiedzy z zakresu statystyki, na wszystkich etapach metodologii badań, wyboru i projektowania tematu badawczego, sporządzenia planu badań, wyboru narzędzi badawczych, analizy wyników oraz prezentacji i upowszechniania wyników.

Projekt realizowany jest pod kierunkiem p. Agaty Jastrzębskiej, w języku angielskim.

Projekt międzyprzedmiotowy I stał się Wszechświat...

Projekt międzyprzedmiotowy I stał się Wszechświat... dotyczy różnych wyobrażeń na temat powstania i ewolucji Wszechświata. Obejmuje on zagadnienia wchodzące w zakres nauczania fizyki, chemii, geografii, wiedzy o kulturze, filozofii oraz języka polskiego. Celami projektu są między innymi:

- Zapoznanie z różnymi teoriami dotyczącymi powstawania świata i człowieka.
- Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i prezentacji własnej opinii na forum grupy.
- Rozwijanie umiejętności analizy sztuki poprzez wiedzę z zakresu innych dziedzin nauki.
- Rozwijanie umiejętności zdobywania i weryfikacji informacji.
- Nabycie umiejętności konstrukcji wypowiedzi naukowej opartej o rzetelne dane.
- Nabycie umiejętności wystąpień publicznych, pracy w grupie.
- Rozbudzenie ciekawości poznania świata.
- Rozwijanie umiejętności holistycznego spojrzenia na zjawiska fizyczne i zauważanie korelacji międzyprzedmiotowej.

Uczestnikami projektu są uczniowie klasy 3b, a efekty ich pracy oraz kolejne działania projektowe można śledzić na poniższej stronie.
link»

Tydzień Noblowski

Zostaliśmy Szkołą Partnerską Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego w projekcie Tygodnia Noblowskiego.

Tydzień Noblowski to wielkie święto nauki, które ma na celu popularyzację wiedzy na temat osiągnięć wyróżnianych Nagrodami Nobla.

Ekopracownia - zielone serce szkoły

Nasza szkoła uczestniczy w programie Ekopracownia - zielone serce szkoły, w ramach którego otrzymała dofinasowanie na rozwój infrastruktury edukacyjnej. Dzięki temu wsparciu uczniowie zyskają przyjazne miejsca do nauki i rozwijania zainteresowań z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Program ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Realizacja programu odbędzie się w trakcie całego roku szkolnego 2023/2024.
Cele programu obejmują:

podniesienie oraz rozszerzenie wiedzy na temat stanu ogólnego najbliższego cieku wodnego szkoły - Zagórskiej Strugi;
poszerzenie wiedzy na temat problemu niedostatku wody pitnej oraz sposobów oszczędzania wody we własnym zakresie;
podniesienie świadomości uczniów na temat zagadnień dotyczących zrównoważonego rozwoju;
propagowanie idei lokalnej i globalnej odpowiedzialności za własne działanie;
kształtowanie postaw wrażliwych, otwartych i świadomych w zakresie odpowiedzialnej, przemyślanej konsumpcji;
poznanie i propagowanie założeń Sprawiedliwego Handlu - Fair Trade oraz Zero Waste.

Dla rodziców i opiekunów zaproponujemy cykl webinariów związanych z programem i będziemy je sukcesywnie umieszczać na stronie internetowej szkoły oraz udostępniać aktywne linki poprzez dziennik Librus.


W Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Rumi w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej zrealizowane zostało zadanie pn. Powiatowa ekoPracownia przyrodnicza przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Książąt Pomorskich w Rumi.
Dofinansowanie infrastruktury edukacyjnej szkoły zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przy wsparciu Powiatu Wejherowskiego.
Wdrażany w obecnym roku szkolnym 2023/2024 program edukacyjny miał na celu kształtowanie u młodzieży postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
W tym celu uczennice i uczniowie z klas o profilu farmaceutyczno-medycznym przeprowadzali monitoring stanu ogólnego najbliższego cieku wodnego szkoły - Zagórskiej Strugi.

Opracowanie uzyskanych wspólnie wyników naszych badań »

 


Zakończyliśmy społeczną kampanię edukacyjną - Kropla do kropli. Skierowana była ona do uczennic i uczniów szkół podstawowych. Ideą kampanii było realne zarządzanie wodą w gospodarstwach domowych poprzez analizę statystyczną (porównanie) tygodniowego zużycia wody w domach przed i po wprowadzeniu sposobów na oszczędne gospodarowanie wodą.

Nasi uczniowie odwiedzili szkoły podstawowe w Rumi, Redzie, Gdyni, Gościcinie i przedstawili tam podstawowe założenia naszego projektu edukacji ekologicznej.

Bardzo dziękujemy Dyrekcjom Szkół oraz Nauczycielom którzy uczestniczyli w naszej kampanii społecznej. Wyniki anonimowych ankiet które przeprowadziliśmy po wdrożonych sposobach oszczędzania wody w gospodarstwach domowych przedstawiamy w prezentacji.

Prezentacja - Kropla do kropli »

Aktywna tablica

I Liceum Ogólnokształcące w Rumi przystąpiło w styczniu 2022 r. do realizacji projektu „Aktywna tablica” - rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych.

Jednym z kluczowych elementów programu jest cykl inspirujących warsztatów pod nazwą Lekcja:Enter. W jego ramach nauczyciele poznają nowe aktywizujące metody nauczania, oparte na umiejętności efektywnego korzystania z wielofunkcyjnych tablic multimedialnych najnowszej generacji. Elementem szkolenia jest również dzielenie się zdobytymi kompetencjami w serii lekcji otwartych oraz uczestnictwo i wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych placówek w ramach szkolnej sieci współpracy.

Zakończenie programu przewidziane jest na czerwiec 2022 r.

 

W czerwcu 2022 roku nauczyciele naszej szkoły ukończyli działania w ramach projektu „Aktywna tablica”

Jednym z najważniejszych aspektów programu była Lekcja:Enter - cykl szkoleń i warsztatów, w ramach którego nie tylko poznaliśmy nowoczesne narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej, ale i mogliśmy wykorzystać je w praktyce. Dzięki temu powstały liczne quizy, padlety, wirtualne tablice i WebQuesty. Nasze lekcje wzbogacone zostały o multimedialne materiały wprowadzające do omawianych zagadnień lub podsumowujące i utrwalające zdobyte umiejętności. Stworzyliśmy też scenariusze zajęć, które następnie udostępniliśmy innym nauczycielom w internetowej bazie projektu. Niektóre z nich stały się podstawą do przeprowadzenia lekcji otwartych, prowadzonych w ramach międzyszkolnej sieci współpracy.

Udział w projekcie był dla nas doświadczeniem inspirującym i wzbogacającym w nowe, jeszcze bardziej angażujące ucznia w proces uczenia się, metody aktywizujące.

eTwinning „Eco-challenges”

Od października 2021 r. w szkole realizujemy projekt, którego celem jest ograniczenie degradacji środowiska poprzez zmianę nawyków. Początkowo współpracowaliśmy z dziesięcioma szkołami z sześciu krajów, ostatecznie cztery szkoły partnerskie aktywnie włączają się w kolejne wyzwania. Są to szkoły średnie z miejscowości Martina Franca we Włoszech, Pinhal Novo w Portugalii, Bran we Francji oraz Paphos z Cypru.

Wektory życia

Ile seks ma wspólnego z miłością, czym jest prawdziwa miłość oraz inne bardzo ważne sprawy

Zapraszamy naszych uczniów na ministerialny psychoprofilaktyczny program Wektory życia. Porozmawiamy o tym czym jest miłość, rodzina i wartość życia ludzkiego. W formie ciekawych warsztatów odkryjemy niebezpieczeństwa czyhające na nas w dzisiejszym świecie. Zagramy w grę, która pokaże, że każdy wybór ma swoje konsekwencje, których często nie można cofnąć. Program ma zapobiegać zbyt wczesnej inicjacji seksualnej i niechcianym ciążom oraz stanowi wsparcie rodziców w wychowaniu prorodzinnym. Z tego powodu uprzejmie prosimy o zachęcanie młodzieży do udziału w programie, który ma formę atrakcyjnych warsztatów. Będą to cztery bezpłatne 45-minutowe warsztaty, jeszcze w grudniu , dlatego prosimy o jak najszybsze zapisywanie się, gdyż liczba miejsc jest ograniczona.

ERASMUS+

W kwietniu 2021 roku nasza szkoła podpisała przyjęcie warunków Akredytacji Erasmusa w sektorze Edukacja Szkolna, dzięki czemu przez kolejne 4 lata możemy starać się o fundusze na zagraniczne szkolenia oraz obserwację pracy w innych placówkach edukacyjnych na terenie Unii Europejskiej. Postawiliśmy sobie cztery cele, aby Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi stał się nowoczesnym liceum o europejskim wymiarze. Po pierwsze, pragniemy zmotywować naszych nauczycieli do tworzenia autorskich programów nauczania i wprowadzania innowacji metodycznych. Co więcej chcielibyśmy stosować jak najwięcej metod aktywizujących, by ułatwić i uprzyjemnić naukę naszym uczniom. Ma w tym pomóc również prowadzenie projektów we współpracy z innymi krajami europejskimi. A odpowiadając na bieżące potrzeby naszych podopiecznych, chcielibyśmy również poznać skuteczne sposoby na pracę z uczniem borykającym się z dysfunkcjami. Jesteśmy przekonani, że realizacja wszystkich zaplanowanych mobilności kadry nauczycielskiej przyniesie wymierne korzyści dla całej społeczności szkolnej i udowodni, iż jesteśmy nowoczesną szkołą z tradycjami.

Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży

Od 2016 roku prowadzimy wymianę ze szkołą średnią w Niemczech,  Christoph-Jacob-Treu Gymnasium w Lauf an der Pegnitz w Bawarii.  Nasi niemieccy przyjaciele odwiedzają nas zazwyczaj we wrześniu, a my jeździmy do nich w maju. Celem wymiany jest doskonalenie umiejętności językowych, poznanie Wymiana polega na poznawaniu zwyczajów, języka, kultury, historii oraz regionu. Młodzież mieszka u rodzin, uczęszcza na lekcje oraz jeździ na wspólne wycieczki. Nasza wymiana jest  wspierana finansowo przez polsko-niemiecką współpracę młodzieży.

eTwinning „Let's Talk About Books”

Głównym celem jest poszerzenie wiedzy na temat literatury w krajach partnerskich, propagowanie czytelnictwa oraz poznanie kultury krajów uczestniczących
w przedsięwzięciu, tj. Polski, Grecji i Litwy. Podobnie jak miało to miejsce w poprzednich edycjach, poza realizacją zadań, młodzież bierze udział w regularnych spotkaniach na żywo przez Skype, podczas których omawiamy podjęte działania, planujemy kolejne etapy oraz zwyczajnie rozmawiamy, co sprzyja bliższemu poznaniu kultury krajów partnerskich oraz nawiązaniu relacji.

Produktem projektu są podcasty dotyczące różnych obszarów literatury, które przed zakończeniem projektu zostaną zamieszczone na stronie internetowej  szkół partnerskich. Działania naszych uczniów w projektach e-twinning zostały opisane przez Goniec Rumski w grudniu 2020r.

 

Zaproś naukowca do szkoły

Program edukacyjny realizowany we współpracy z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Gdańskiego skierowany do naszych uczniów z klas biologiczno-chemicznych.

Program edukacyjny Zaproś naukowca do szkoły stanowi serię wykładów, przeznaczonych dla szkół ponadpodstawowych, poświęconych najciekawszym zagadnieniom z dziedziny biologii molekularnej, genetyki, biochemii, mikrobiologii, fizjologii, ekologii i ochrony środowiska oraz bioetyki.

 

Poznaj pracę Biologa

Program edukacyjny realizowany we współpracy z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Gdańskiego skierowany do naszych uczniów z klas biologiczno-chemicznych.

Program edukacyjny Poznaj pracę Biologa jest cyklem warsztatów laboratoryjnych i zajęć terenowych dotyczących szeregu zagadnień z różnych dziedzin biologii oraz metod badawczych aktualnie stosowanych w naukach przyrodniczych.

 

Pomorski College Medyczny

POMORSKI COLLEGE MEDYCZNY działa przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i organizuje cykliczne wykłady i laboratoria dla naszych uczniów w ramach przedklinicznego Collegeu dla uczniów szkół ponadpodstawowych, zorientowane m.in. na biomedyczne uzasadnienie szkodliwości uzależnienia od leków i narkotyków, prewencję otyłości, cukrzycy i chorób nowotworowych u dzieci i dorosłych oraz najnowsze doniesienia ze świata medycznego. W zajęciach uczestniczą uczniowie rozszerzający biologię w klasach o profilu biologiczno-chemicznym.

Nie toleruję przemocy rówieśniczej

Nasza szkoła bierze udział w projekcie Nie toleruję przemocy rówieśniczej realizowany przez fundację Mikroakademia. Naszym celem jest uświadomienie wam jak groźne i powszechne jest zjawisko przemocy rówieśniczej. Akcję rozpoczynamy 03.06 spotkaniem na sali gimnastycznej z sędzią w sprawie odpowiedzialności karnej nieletnich. 06.06 odbędzie się quiz wiedzy z wykładu do którego dostęp będzie można uzyskać za pomocą kodów QR rozwieszonych w szkole. Klasa która weźmie udział z największą frekwencją i najwyższym wynikiem, dostanie nagrodę niespodziankę. 07.06 będziemy zbierać wasze opinię o tym jak poprawić funkcjonowanie w środowisku rówieśniczym.

Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Uczestniczymy w ogólnopolskim innowacyjnym projekcie, którego pomysłodawcą i przewodnikiem jest fundacja Dbam o Mój Zasięg.

„SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii
i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej.” 

W ramach projektu podejmujemy  inicjatywy służące ww. celom, takie jak organizacja „Tygodnia Dbania o Dobre Relacje” (listopad), kampania „Idą Święta – nie o sms-sie, lecz
o kartce pamiętaj”, ogólnopolski projekt badawczy „Relacje w szkole”, udostępnianie organizowanych przez fundację webinariów dla rodziców oraz innych materiałów edukacyjnych. Fundacja Dbam o Mój Zasięg zapewnia profesjonalną, bogatą ofertę, która oparta jest na trzech filarach – badawczym, szkoleniowym i edukacyjnym.

Zapraszamy do zapoznawania się z materiałami umieszczanymi w zakładce Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo.

Poznaj Polskę

W roku szkolnym 2021/2022 skorzystaliśmy z projektu "Poznaj Polskę", który umożliwił nam dofinansowanie wycieczek szkolnych . Dzięki temu wielu z uczniów mogło zobaczyć  osiągnięcia naukowe naszego kraju oraz  poznać różnorodność środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii Projekt pozwolił nam urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabrała praktycznego wymiaru.

W tym roku szkolnym skorzystaliśmy z dwóch dofinansowań do wycieczek:

1.       Wrocław i okolice

2.       Kraków – Wieliczka – Zakopane

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 jest drugą edycją wieloletniego programu, nakierowanego na wzmocnienie czytelnictwa w Polsce.

Umiejętność czytania ze zrozumieniem warunkuje aktywny udział w życiu społecznym oraz determinuje sposób radzenia sobie ze zmianami na rynku pracy. Wzmocnienie czytelnictwa wśród najmłodszych jest więc inwestycją w ich kompetencje społeczne.

 

Nasza szkoła przystąpiła do programu w 2021 roku i otrzymała środki na realizację.

W ramach priorytetu 3.2 biblioteka szkolna zakupiła nowości wydawnicze, lektury i elementy wyposażenia biblioteki oraz wzięła udział w licznych przedsięwzięciach służących rozwojowi czytelnictwa.

Na rok 2023 złożyliśmy kolejny wniosek w ramach NPRCz 2.0.