Najlepsze licea - brązowa szkoła 2022

Wręczenie świadectw dojrzałości

Zapraszamy maturzystów na uroczyste wręczenie świadectw dojrzałości 5 lipca 2022 r do sali 411
Absolwenci klas 3AG i 3BG - godz. 10:00
Absolwenci klas 3CG i 3DG - godz. 11:00