Najlepsze licea - brązowa szkoła 2022

IV Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu

2022-03-15

15 MARCA 2022 r. w siedzibie I Liceum Ogólnokształcącego im. Książąt Pomorskich w Rumi odbyła się IV Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu, w której wzięło udział 7 3-osobowych drużyn ze szkół ponadpodstawowych Powiatu Wejherowskiego. Olimpiada od 15 lat jest organizowana przez rumskie Liceum pod patronatem Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz we współpracy z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. W Jury konkursu zasiedli w tym roku: pracownicy naukowi Muzeum dr Michał Hinc i Weronika Korthals-Tartas oraz wiceprezes rumskiego oddziału ZKP Wojciech Miotke. Konkurs składał się z 3 etapów – testu pisemnego, prezentacji na jeden z 3 tematów oraz turnieju ustnego. Tegoroczne tematy prezentacji to: „Życie i działalność Lecha Bądkowskiego”, „Tożsamość kaszubska – czym jest dla młodego pokolenia”, „Barwy Kaszub – dowolna, ciekawa interpretacja tematu”.
Oto zwycięzcy i wyróżnieni:
I miejsce drużynowe – I Liceum Ogólnokształcące w Rumi (PZS nr 1 w Rumi) – Martyna Kunikowska, Anna Melzer, Julia Turowska (nauczyciel opiekun Grażyna Górak)
II miejsce drużynowe – PZS nr 1 w Wejherowie – Aleksandra Janowska, Anna Konkol, Ewelina Pelowska (nauczyciel opiekun Monika Lidzbarska)
III miejsce drużynowe – PZS nr 4 w Wejherowie – Paweł Pallach, Marcelina Litwin, Martyna Myszk (nauczyciel opiekun Aleksandra Kuchta)
I miejsce w kategorii „test indywidualny” – ex aequo Martyna Kunikowska i Anna Melzer, obie uczennice z I LO w Rumi
Wyróżnienie za najciekawszą prezentację (Życie i działalność Lecha Bądkowskiego) – PZS nr 2 w Wejherowie – Marek Albecki, Maciej Gaffka, Dominik Popławski (nauczyciel opiekun Barbara Zabłońska)
Bardzo ważnym akcentem tegorocznej Olimpiady było uroczyste nadanie Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu imienia Jerzego Hoppego – byłego dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Rumi, nauczyciela języka polskiego, propagatora kultury i języka kaszubskiego, przez wiele lat współtworzącego Olimpiadę, przewodniczącego Jury i autora zadań konkursowych. Była to też dobra okazja do zaprezentowania nowowydanej książki, w której zebrane zostały teksty autorstwa Pana Hoppego. Zarówno opracowanie publikacji, jak i jej prezentację zawdzięczamy pracownikom Muzeum.
Wśród zaproszonych gościć mieliśmy zaszczyt powitać żonę śp. Jerzego Hoppego Panią Elżbietę Hoppe oraz starszego syna Pana Marcina Hoppe, a także Starostę Powiatową Gabrielę Lisius, dyrektora Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie Tomasza Fopke, przedstawicieli władz samorządowych – Łucję Słowikowską, Genowefę Słowi oraz rumskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Krystynę Wolf i Krzysztofa Woźniaka.