Najlepsze licea - brązowa szkoła 2022

Wymiana międzynarodowa z niemiecką szkołą z Lauf an der Pegnitz wrzesień 2022r.

2022-09-23 Alicja Klein-Abramczyk

W dniach od 15 do 23 września 2022r. gościliśmy młodzież z niemieckiego liceum z miasta Lauf an der Pegnitz, która przyjechała do nas ze swoimi nauczycielami Panami Markusem Denka oraz Tobiasem Dollenmaierem, wymianą koordynowała Pani Alicja Klein-Abramczyk przy wsparciu Pani Dyrektor Lucyny Penkowskiej. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych, mieli możliwość poznania naszego pięknego regionu, dzięki licznym wycieczkom. Zwiedzili Gdańsk , Sopot oraz Westerplatte, byli w muzeum II Wojny Światowej oraz w Centrum Solidarności, ponadto spragnieni morza mieli sposobność odwiedzenia Łeby, po spacerze wydmami, mimo niskiej temperatury większość wykąpała się w morzu. W czwartek ostatniego dnia przed wyjazdem wspólnie z młodzieżą polską pojechali na spływ kajakowy rzeką Wdą, dodatkową atrakcją było ognisko i pieczone kiełbaski. Następnego dnia odbyło się uroczyste pożegnanie w szkole i podsumowanie projektu oraz wystąpienie zespół wokalnego Pani Klein- Szalkowskiej . W piątek rano z żalem pożegnaliśmy naszych gości, ciesząc się jednak już na naszą rewizytę w maju.
Projekt wymiany realizowany jest przy wsparciu finansowym Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży.